Make your own free website on Tripod.com

Semi Norvège's Tape-arkiv: 1997


Dato

Tittel

Versjon

Tid

Arkivnr.

Merknader

Sted

Alle opptak er gjort på under øving på Det Lille Kulturhus, Tromsø, medmindre annet er angitt.


Hans-Peter Johnsen: gtr / Erik Lunde: gtr, vokal / Rune Eriksen: bass / Stein Erik Eilertsen: slagverk

Feb - mars 1997

Gepetto (tidlig versjon)
Gepetto (tidlig versjon) (start)
Gepetto (tidlig versjon) (start) II
Gepetto (tidlig versjon) II
Slå av lyset
Lazarus

001
002
003
004
001
001

02:16
00:04
00:25
02:56
01:40
03:37

CD 001


Hans-Peter Johnsen: gtr / Erik Lunde: gtr, vokal / Jon Erling Solheim: bass / Stein Erik Eilertsen: slagverk

Apr - mai 1997

Under en stein
Lazarus >
oooForan mæ står blomster
Guds finger
Æ e den

001
002
001
001
001

05:26
ooo
10:28
04:43
03:46

Semi

Apr - mai 1997

Guds finger
Lazarus (heavy) >
ooo Foran mæ står blomster
Under en stein
Under en stein II (elektrisk)
Papa Legba

002
003
002
002
003
001

05:01
ooo
12:36
05:19
05:22
06:28

Semi

Papa Legba II

002

06:19

CD 002

Apr - mai 1997

Guds finger
Guds finger II
Æ e den
Papa Legba
Fønix
Papa Legba (siste del)
Æ e den (første del)
Æ e den (første del) II
Under en stein
Jam nr.1: Gepetto
Under en stein II
Under en stein III
Lazarus (slutt) >
ooo Foran mæ står blomster (start)
Foran mæ står blomster *

003
004
002
003
001
004
003
004
004
-
005
006
004
003
004

04:35
04:22
03:40
06:02
07:31
03:25
02:09
03:44
04:12
01:10
04:58
05:09
ooo
03:14
05:48

i

Apr - mai 1997

Under en stein

007

05:31

Lazarus >
ooo Foran mæ står blomster
Guds finger
Æ e den
Jam nr.2: 18 grønne pilla / Hjem kjære hjem
Papa Legba
Jam nr.3: Hey Little Sister (Katapult)

005
005
005
005
-
005
-

ooo
13:13
04:39
03:37
09:05
06:26
04:37

CD 003

05.06.1997

Under en stein
Lazarus (slutt) >
ooo Foran mæ står blomster (start)
Guds finger
Æ e den
Papa Legba
Fønix *

007
006
006
006
006
006
002

05:12
ooo
03:32
04:22
03:35
05:55
08:00


07.06.1997

Sted

Middagskjeller'n, Tromsø

Under en stein
Lazarus >
ooo Foran mæ står blomster
Guds finger
Æ e den
Papa Legba
Fønix

008
007
007
007
007
007
003

05:22
ooo
10:24
04:47
04:07
06:09
07:38

CD 004

yuyuuyu


23.09.1997

Disneyland (v2)
Disneyland (v2) II
Uverdig din kjærlighet (første del)
Uverdig din kjærlighet (forsøk)
Uverdig din kjærlighet (forsøk) II
Uverdig din kjærlighet (forsøk) III
Uverdig din kjærlighet (forsøk) IV
Uverdig din kjærlighet (forsøk) V
Uverdig din kjærlighet
Ocean (m.mandolin)
Katapult (v2) >
ooo 1000 ting av plastikk
Æ har det bra (v2) (første del)
Æ har det bra (v2) (instr.)
Når æ kommer (start)
Når æ kommer (bandversjon)
Når æ kommer (utdrag)
18 grønne pilla (instr.)
18 grønne pilla (siste del) (instr.)
18 grønne pilla (første del) (instr.)
Æ e den (elektrisk)
Æ e den (elektrisk) II

001
002
001
002
003
004
005
006
007
001
001
001
001
002
001
002
003
001
002
003
008
009

02:57
03:10
01:05
00:53
00:53
01:07
00:55
02:29
08:18
10:37
ooo
13:34
03:53
03:40
00:16
04:50
00:51
02:29
00:59
02:51
03:41
05:04

CD 005


Hans-Peter Johnsen: gtr / Erik Lunde: gtr, vokal / Jon Erling Solheim: bass / Stein Erik Eilertsen: slagverk / Henning Oelmann: keyboards

02.10.1997

Bak dør nr.3 (start)
Bak dør nr.3
Katapult (v2) (første del) (instr.)
1000 ting av plastikk (første del) (instr.)
1000 ting av plastikk >
ooo Katapult (overg.) (instr.)
1000 ting av plastikk >
ooo Katapult (utdrag) (instr.)
Uverdig din kjærlighet (utdrag) (instr.)
Uverdig din kjærlighet (instr.)
Lazarus (forsøk) (instr.)
Lazarus (første del) (instr.)
Lazarus (første del) II (instr.)
Lazarus (slutt) >
ooo Foran mæ står blomster (start)
Guds finger (første del) (instr.)

001
002
002
002
003
003
004
004
008
009
008
009
010
011
008
008

00:28
07:05
01:00
00:44
ooo
00:51
ooo
04:18
00:39
06:39
00:56
01:08
02:04
ooo
07:28
01:24

CD 006

uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik
uten Erik

Guds finger (instr.)

009

04:38

CD 007

uten Erik

Tornerose (første del)
Tornerose (første del) II
Tornerose (utdrag)
Tornerose (start)
Tornerose (første del) III
Tornerose (første del) IV
Tornerose (første del) V
Tornerose
Tornerose (siste del)
Tornerose (siste del) II
Bak dør nr.3 II
Under en stein
Uverdig din kjærlighet

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
003
009
009

00:53
03:03
00:52
00:24
00:27
01:46
04:30
06:02
02:28
00:26
02:27
05:39
09:23

CD 006

Ocean

002

10:39

CD 007

07.10.1997

Fønix
Elvis sine sko (v1)
Elvis sine sko (v1) (siste del)
Lazarus (første del)
Katapult (v2) >
ooo 1000 ting av plastikk
Når æ kommer (band versjon)
Når æ kommer (band versjon ) II
Piano instrumental (instruksjon)
Piano instrumental (utdrag)
Piano instrumental
Piano instrumental II
Ocean (m.mandolin) *

004
001
002
012
005
005
003
004
001
002
003
004
003

07:01
03:31
02:14
02:33
ooo
13:59
04:53
03:51
04:25
01:07
01:40
01:42
05:31

09.10.97

Lazarus >
ooo Foran mæ står blomster (første del)
Foran mæ står blomster
Tornerose (første del)
Tornerose (utdrag)
Tornerose
Æ har det bra (v2) (instr)
Æ har det bra (v1) (akustisk)
Ocean

013
009
010
011
012
013
003
001
003

ooo
04:58
09:37
04:42
03:24
06:36
02:20
03:46
11:16

CD 008

u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards
u.keyboards

14.10.1997

Gepetto
Gepetto II
Gepetto (første del)
Gepetto III
Tornerose
Under en stein (start)
Under en stein
Under en stein II (elektr.)
Under en stein III
Jam nr.7: Supertramp Jam
Under en stein IV
Uverdig din kjærlighet

001
002
003
004
013
010
011
012
013
-
014
010

06:27
06:23
01:37
06:19
06:22
00:49
05:23
06:37
05:27
00:54
05:15
09:23

CD 008B

21.10.1997

Gepetto
Gepetto II
Guds finger
Guds finger II

005
006
010
011

06:25
06:15
04:52
04:53

CD 008

Uverdig din kjærlighet
Uverdig din kjærlighet (utdrag)
Uverdig din kjærlighet (utdrag) II
Uverdig din kjærlighet (utdrag) III
Papa Legba (start)
Papa Legba (første del)
Papa Legba
Æ e den
Æ e den II
Katapult (v2) >
ooo 1000 ting av plastikk
1000 ting av plastikk

011
012
013
014
008
009
010
010
011
006
006
007

07:55
03:12
00:57
00:39
00:26
03:47
06:04
04:47
04:56
ooo
12:43
06:30

CD 009

28.10.1997

Når æ kommer
Når æ kommer II
Når æ kommer III
Papa Legba
Papa Legba II

005
006
007
010
011

04:11
02:45
03:34
05:53
05:52

Uverdig din kjærlighet (første del)
Uverdig din kjærlighet *
Lazarus (første del)
Lazarus (start)
Lazarus (første del) II
Lazarus (siste del)
Lazarus (siste del) II >
ooo Foran mæ står blomster
Lazarus >
ooo Foran mæ står blomster II
Fønix *
Bak dør nr.3 (første del)
Bak dør nr.3 (utdrag)
Bak dør nr.3 (første del) II
Bak dør nr.3 (første del) III
Bak dør nr.3 (utdrag) II
Ocean (start)
Ocean

015
016
014
015
016
017
018
010
019
011
004
004
005
006
007
008
004
005

01:13
06:56
00:52
00:25
02:01
01:26
ooo
08:32
ooo
11:11
05:59
00:51
01:07
00:46
01:45
02:01
00:54
10:26

CD 010

30.10.1997

Slå av lyset
Jam nr.4
20.århundre blues #2 (v1)

001
-
001

03:11
05:16
06:24

20.århundre blues #2 (v1) II
20.århundre blues #2 (v1) III
20.århundre blues #2 (v1) IV
Gepetto (start)
Gepetto (første del)
Gepetto

002
003
004
007
008
009

06:18
06:02
06:00
00:19
02:11
05:32

CD 011

04.11.1997

Legion (uten start)
Uverdig din kjærlighet (start)
Uverdig din kjærlighet
Legion II
Guds finger
Guds finger II
Gepetto
Under en stein

001
017
018
002
012
013
010
015

05:29
00:07
08:09
08:50
04:49
04:38
06:14
05:43

Papa Legba
Papa Legba (utdrag)
Papa Legba (utdrag) II
Papa Legba (utdrag) III
Papa Legba II
Tornerose
Slå av lyset (band versjon)
Bak dør nr.3 (start)
Bak dør nr.3
Når æ kommer
Legion

012
013
014
015
016
014
002
009
010
008
003

06:15
00:37
00:46
00:34
06:24
06:20
04:07
00:36
05:17
03:25
09:09

CD 012

11.11.1997

Bak dør nr.3
Uverdig din kjærlighet
Guds finger
Gepetto
Æ e den

011
019
014
011
012

05:29
07:55
04:29
05:37
04:58

Tornerose (akustisk)
Legion
Under en stein
Når æ kommer
Papa Legba
Ocean
Fønix
Lazarus (utdrag) (forsøk m.koring)

015
004
016
009
017
006
005
020

06:16
08:34
05:51
04:06
06:00
10:09
06:09
01:26

CD 013

13.11.1997

Under en stein
Under en stein (avslutning) (instr.)
Bak dør nr.3
Uverdig din kjærlighet
Guds finger

017
018
012
020
015

05:39
0:44
05:49
07:30
04:31

Gepetto
Æ e den
Når æ kommer
Tornerose
Legion
Papa Legba
Slå av lyset (utdrag)
Slå av lyset (band versjon)
Ocean
Fønix (start)
Fønix
Bak dør nr.3 (start)
Bak dør nr.3

012
013
010
016
004
018
003
004
007
006
007
013
014

05:55
04:35
04:05
06:35
09:26
06:04
00:30
08:12
08:51
00:16
07:49
00:44
04:51

CD 014

Uverdig din kjærlighet

021

07:25

CD 015

18.11.1997

Jam nr.5: Bass & Slagverk Jam
Under en stein >
ooo Bak dør nr.3
Uverdig din kjærlighet
Gepetto
Æ e den
Æ e den II
Ocean
Tornerose
Legion
Når æ kommer

-
019
013
022
013
014
015
008
017
005
011

00:33
ooo
10:26
08:12
05:33
05:06
04:53
08:37
05:32
09:32
04:12

Papa Legba
Fønix
Ocean II

019
008
009

05:38
07:06
07:21

CD 016

20.11.1997

Under en stein (start)
Under en stein (start) II
Under en stein
Bak dør nr.3
Bak dør nr.3 (siste del)
Uverdig din kjærlighet (start)
Uverdig din kjærlighet
Gepetto (start)
Gepetto (start) II
Gepetto
Æ e den
Ocean
Ocean (avslutning)
Tornerose flipp-intro
Tornerose flipp-intro II
Tornerose flipp-intro III
Tornerose

020
021
022
014
015
023
024
014
015
016
016
010
011
001
002
003
018

01:19
00:28
05:10
04:19
01:35
00:37
07:25
00:11
00:12
05:18
05:12
07:20
00:31
00:32
00:20
00:22
05:52

Legion
Når æ kommer
Papa Legba
Fønix

006
012
020
009

09:25
04:16
05:34
06:40

CD 017

25.11.1997

Bak dør nr.3
Bak dør nr.3 (siste del) >
ooo Tornerose (start)
Katapult
Katapult (v2) II
Katapult (v2) (avslutning)
Katapult (v2) (avslutning) II
1000 ting av plastikk
1000 ting av plastikk (start)
1000 ting av plastikk II
Jam nr.6: 20.århundre blues #2
20.århundre blues #2 (blues versjon) (start)
20.århundre blues #2 (blues versjon) (start) II

016
017
019
006
007
008
009
006
007
008
-
001
002

06:07
ooo
01:27
03:15
03:06
00:21
00:25
11:21
00:26
10:08
01:47
00:42
00:41

20.århundre blues #2 (blues versjon)
20.århundre blues #2 (v2)

003
001

09:24
08:45

CD 018

27.11.1997

Guds finger
Lazarus (første del)
Lazarus >
ooo Foran mæ står blomster
Lazarus II >
ooo Foran mæ står blomster (start)
Katapult (v2)
Katapult (v2) II
Katapult (v2) (avslutning)
1000 ting av plastikk
1000 ting av plastikk II

016
021
022
012
023
013
010
011
012
009
010

04:35
03:12
ooo
11:29
ooo
03:11
03:26
03:52
00:24
09:31
10:04

20.århundre blues #2 (v2)
20.århundre blues #2 (v2) II
Æ e den (utdrag) (forsøk m.octavia på vokal)
Slå av lyset (siste del) (akustisk band versjon)
Sonate (start)
Sonate >
ooo Tornerose (start)
Sonate (siste del) >
ooo Tornerose (start) II
Sonate (siste del) II >
ooo Tornerose

002
003
017
005
001
002
019
003
020
004
021

07:23
07:21
01:11
02:35
00:44
ooo
02:18
ooo
00:39
ooo
05:25

CD 019

02.12.1997

Lazarus >
ooo Foran mæ står blomster

024
014


12:07

Slå av lyset (forsøk m.koring)
Slå av lyset II (forsøk m.koring)
Æ e den (elektrisk) (forsøk m.koring)

006
007
018

04:06
03:41
02:36

u.slagverk
u.slagverk
u.slagverk

04.12.1997

Hjem kjære hjem
Hjem kjære hjem (utdrag) (instr.)
Hjem kjære hjem II
Hjem kjære hjem (siste del)
Hjem kjære hjem (siste del) II
Also sprach Zarathustra (avslutning)
Hjem kjære hjem III

001
002
003
004
005
001
006

07:15
02:01
05:03
00:37
00:44
00:15
05:07

Hjem kjære hjem IV
Hjem kjære hjem (utdrag) (akustisk)
Hjem kjære hjem (utdrag) (akustisk) II
Æ e den
Legion
Ocean (første del)
Ocean (utdrag) (forsøk m.koring)

007
008
009
019
007
012
013

04:43
00:22
00:17
05:04
08:36
02:28
00:43

CD 020

Forklaringer: [ * : opptak avbrutt av tekniske årsaker] [rød tittel : første opptak av denne låten ] [blå tittel : jam eller live-opptak] : j